Šmejdi, vinklář Karel Jaroš a Justiční servis z.s.

V souvislosti s „údajnou kauzou“ bývalého soudce Vrchního soudu v Praze, JUDr. Zdeňka Sováka se zejména na sociální síti Facebook začal realizovat nový subjekt a to Justiční servis z.s.

Výpis z OR – Justiční servis z.s.

Tento subjekt s právní formou Spolek, ač dle svého zápisu v OR deklaruje opak, začal s naprosto nevídanou dehonestační kampaní, bez jakéhokoliv důkazu, vůči právě JUDr. Zdeňku Sovákovi. Ač ve svém účelu deklaruje „v souladu s Ústavou ČR“ v hrubém rozporu s jednou za základních zásad trestního řízení, tedy presumpci neviny publikoval a publikuje nepodložené, smyšlené a naprosto nepravdivé informace, nemající vůbec reálný základ.

Již skutečnost, že tento spolek sídlí na adrese, kde doslova sídlí dalších tisíce firem, má níže své vysvětlení. (Viz článek V jednom domě sídlí 3746 firem – nejsme podvodníci)

Tento spolek se neštítil zajít tak daleko, což za 27 let činnosti Spolku Šalamoun nepamatujeme, že patrně s policejních zdrojů, získal adresu bydliště soudce Sováka, kde uvedl nejen název ulice, ale i číslo popisné domu a dokonce vyfotil v hrubém rozporu s GDPR i ostatní domovní zvonky nájemníků domu. Takový postup nelze považovat za akceptovatelný, již s ohledem na skutečnost, že JUDr. Sovák působí v trestní justici od roku 1976 a za svoji opravdu dlouholetou praxi odsoudil k „nějakému trestu“ tisíce osob a takový postup lze pochopit jako výzvu k veřejnému lynči, osoby nota bene soudce, který se nachází v procesní fázi obviněného, tedy osoba z pohledu trestního práva zcela nevinná.

Jak vyplývá se shora uvedeného výpisu z OR, předsedou tohoto spolku je Karel Jaroš. Tentýž Karel Jaroš, jak vyplynulo s investigativní práce Spolku Šalamoun inzeruje ve veřejném prostoru nabídku svých služeb s podtextem

❗Vše výrazně levněji než předraženým advokátem❗

Důkaz či Důkaz

Taková nabídka „právních služeb“ je v hrubém rozporu se zákonem o advokacii, minimálně správní delikt a s ohledem na rozsah živnostenského oprávnění bývalého taxikáře Karla Jaroše minimálně neoprávněné podnikání a zejména učebnicový příklad viklaření.

„Vinklaření, je neoprávněné poskytování právních služeb osobami, které k tomu nemají patřičnou kvalifikaci.

Máme velmi dobrý pocit, že díky Spolku Šalamoun již podobné inzeráty nenaleznete, vinklář Karel Jaroš je byl donucen smazat a již tak nemůže doslova „obírat“ nadále občany ČR, kteří se nacházejí ve složité životní situaci.

Ve stejném duchu a patrně pro zvýšení důvěryhodnosti se objevuje i jakási Jiřina Stehnová, která se ve veřejném prostoru prezentuje jako asistentka soudce Důkaz či pracovnice v justici Důkaz a to s vědomím, že ani jedno NENÍ. Což opět budí zcela zásadní nedůvěru.

Oprávněné osoby

Jak patrno z výpisu z OR, je oprávněnou osobou za tento spolek je Karel Jaroš jako statutární orgán doslovně:

Způsob jednání: Předseda zastupuje spolek navenek samostatně.

Velmi zajímavým momentem celého spolku je skutečnost, že zde vystupují a jednají osoby, které nejsou v zakládajících listinách, nikterak nedokládají své pověření, a přesto za spolek vystupují.

Pro plné pochopení jsem si vybral pouze placený článek, jiný bohužel není tento spolek schopen vytvořit a který naleznete ZDE

Ponechám stranou obsah, formu a argumentaci, ale autorku, která se v původním příspěvku označuje za reportérku s podpisem Martina Jadrná – reportérka JS:

V obecné rovině novináři „miluji“ sociální platformy, zejména Twitter, mají své profesní životopisy na např. LinkedIn, řada i třeba začínajících reportérů má své profily na Youtube, Instagramu, různých blozích etc, jen v případě Martiny Jadrné, podepsané pod tímto textem, je to zcela první veřejné sdělení, což lze považovat za skoro nemožné, ba přímo neuvěřitelné.

Financování

Spolek Justiční servis z.s., který musel založit oprávněná osoba Karel Jaroš má tzv. transparentní účet u Komerční banky a.s.
Komerční banka samozřejmě vede řadu transparentních běžných účtů viz seznam účtů.

Transparentní účet spolku Justiční servis z.s. však vykazuje oproti jiným transparentní účtům v České republice zásadní problém a to zejména poslední rok, kdy se nacházíme v nouzovém režimu státu.

Naprosto drtivá většina finančních vkladů je vkládána anonymně, osobně na pokladně banky. V žádném jiném transparentním účtu (např. ZDE) nenaleznete tolik vkladů v hotovosti na pokladně pobočky banky, jako právě u tohoto spolku.


Důvodů je řada, vynechám nouzový režim státu, v dnešní době naprostou „ztrátu času„, když každý z nás dokáže v prostředí mobilního bankovnictví např. prostřednictvím on-line platby, či QR kódu odeslat peníze v podstatě okamžitě a zcela bezplatně.

Zásadním argumentem je poplatek. Vklad na účet v hotovosti je samozřejmě zpoplatněn a dle ceníku KB to činí 2% z částky, nejméně však 125 Kč. Tedy pro představu u vložené částky 500 Kč zaplatíte dalších 125 Kč poplatek za vklad. To zcela vyjímám čas, frontu, Covid a další faktory…

Jak je vidět z transparentního účtu tohoto spolku v podstatě veškeré finanční prostředky jsou „využity“ na reklamu na sociální síti FB, což má zásadní vypovídací hodnotu.

Bohužel systém je nastaven tak, že do částky ekvivalentu 1000 EU banka ověřuje pouze stav, zda je dotyčný vkladatel disponent účtu, či nikoliv a to výhradně kvůli poplatku. Dle vyjádření KB a.s. si do poznámky můžete dokonce napsat i „sprosté slovo“ Není proto s podivem, že se jako údajní vkladatelé uvádí osoby, předsedkyně senátu MS v Praze, Veroniky Čeplové, či novináře Jana Hrbáčka a dalších, když tito to vehementně popírají…


Proč probíhají tyto anonymní vklady na účet?

Vysvětlení je zcela jednoduché. Cílem celé této aktivity je zastřít původce peněz a jeho naprostá anonymizace.

Meritem celého stavu je skutečnost, že vinklařící Karel Jaroš má dle stávající CEE (Centrální evidence exekucí) v 23 pravomocných exekučních titulů:

Jedná se o v podstatě plejádu všech exekutorů v České republice. Je velmi zajímavé, že většina exekucí je datována v roce 2020. (sic!)

Závěr

Za 27 let činnost Spolku Šalamoun zažíváme v podstatě dennodenně řadu případů občanů České republiky, kteří se nemohou, nebo již finančně vyčerpání, nemají možnost se dovolat základního práva a to práva na spravedlivý proces.

V žádném případě a za žádných okolností však nepodléhejte podobným šmejdům jako je Karel Jaroš, či Justiční servis z.s., protože již z obsahu vidíte, že se můžete stát terčem těchto šmejdů, a způsobit si zcela nevratné, nejen finanční škody.

Václav Peričevič
místopředseda Spolku Šalamoun

https://pericevic.blog.respekt.cz/smejdi-vinklar-karel-jaros-a-justicni-servis-z-s/

https://pericevic.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=765722na vědomí:

2 komentáře

  1. helena kuchařová napsal:

    dobrý den,
    chci se jen pipojit pan karel jaroš podvedl mě a mou invalidní dceru a ráda dosvědčím jeho konání sms zprávami, které jsme od něho rok dostávali a skutek utek.jsm ráda, že mu někdo tyto jeho podvody zamezí dál provádět-vždy si najde chudáky, které jen využívá

    helena kuchařová

Napsat komentář