Kauza Nečesaný – vyšetřování skončilo, zapomeňte! – raději ne

Jak se vyrábí v České republice pachatel?

Policie ČR definitivně odložila případ přepadení kadeřnictví v Hořicích.

V minulém týdnu P ČR oznámila, že ukončila vyšetřování přepadení v Hořicích s tím, že se ji nepodařilo zjistit pachatele.
Je zcela nepochybné, že skutek se stal, poškozená si jistě zranění sama nezpůsobila a pachatel nadále uniká.
Abych předešel věčným spekulacím odcituji opakovaný závěr Nejvyššího soudu “ Spisový materiál trestní věci Lukáše Nečesaného obsahuje důkazy, které jej jako pachatele vyviňují„.

Nechci se zabývat důkazním stavem, ale několika momenty, které musí být mementem nad naprosto děsivou a manipulativní prací Policie ČR pod vedením vyšetřovatele Jušty a za dozoru státní zástupkyně Faltusové.

Legendární fotorekognice

Dnes Vám přinášíme kompletní záznam celého úkonu tzv. fotorekognice ze dne 26.2. 2013. Oproti zkrácené verzi, je v této plné verzi mj. patrna jedna z dalších a zásadních skutečností. Úkonu byla totiž přítomna soudkyně Okresního soudu v Hradci Králové a státní zástupce Krajského státního zastupitelství v Hradci Králové.
Málokdo má tušení, že výstupem této fotorekognice byl písemný protokol, že poškozená bezpečně poznala Lukáše Nečesaného jako pachatele.
Tento protokol byl stěžejní argument, proč byl vzat Lukáš Nečesaný do vazby, ve které setrval až do svého pravomocného odsouzení. (sic!)
Jak bezpečně poškozená pachatele poznala si můžete udělat názor zcela sami.

Fotorekognice Lukáš Nečesaný

Je to zcela učebnicový příklad manipulace ze strany vyšetřovatele Jušty.
Důležitý je však právě následný protokol, kdy poškozená poznala pachatele, verifikované právě soudkyní a státním zástupcem.

Pochopení praktik Policie ČR

Každý si jistě položíte otázku, proč obhajoba takovou fotorekognici okamžitě nenapadla?
Vysvětlení je vcelku velmi jednoduché, nikdo totiž neměl sebemenší tušení, že video existuje a ve spisovém materiálu Lukáše Nečesaného se objevila až v den, kdy byl nalézacím soudem odsouzen tedy s prodlevou skoro jednoho roku na 16 let.

Poučení: pokud v nějakém soudním rozhodnutí, usnesení nebo ze zdroje „dobře informovaného novináře“ se dozvíte kategorický závěr, že poškozená pachatele bezpečně poznala, vyzýváme k obezřetnosti, protože jak na shora uvedeném videu vidíte, nic není takové, jaké se zdá být a především nelze všemu naprosto slepě důvěřovat, zejména v trestním řízení.

Fotorekognice II.

Málokdo má tušení, že po zlepšení stavu poškozené B. došlo k další rekognici a to in natura, tedy za přítomnosti figurantů a Lukáše Nečesaného.

Pochopení praktik Policie ČR II.

Při této rekognici in natura došlo k zajímavému momentu. Figuranti, což jsou většinou příslušníci P ČR, byli diametrálně jinak barevně oblečeni, než právě Lukáš Nečesaný. Jeho tehdejší obhájce a bývalý státní zástupce, jenž zjevně znal tyto praktiky, učinil důležitý krok, všechny figuranty nechal oblečením barevně sladit.

Vlastní průběh rekognice in natura

Rekognice in natura probíhá dost podobně, jak znáte třeba z filmů, v řadě stojí figuranti, kteří mají své čísla a svědek či poškozený za většinou neprůhledným sklem, podle čísel pachatele označuje.
V tomto duchu probíhala i rekognice s poškozenou paní B. která označila figuranta s číslem 2.
Následně došlo opět ke standartnímu procesu, byla změněna čísla figurantů a jejich postavení v řadě.
Poškozená B. i tentokrát označila pachatele a to s číslem 5, který byl zcela totožný s osobou u prvního pokusu s číslem 2.
Problém je ten, že osoba 2 a 5 je totožná osoba, ale NEBYL to Lukáš Nečesaný, ale figurant z řad příslušníků Policie ČR.
O průběhu rekognice in natura byl sepsán protokol a podepsán mj. obhájcem Lukáše Nečesaného.

Pochopení praktik Policie ČR III.

Další doslova legendárním úskokem vyšetřovatele Jušty byl následný postup po této „nepovedené“ rekognici. Když poškozenou vezla P ČR zpět do místa bydliště, vznikl úřední záznam, že v průběhu jízdy si poškozená uvědomila, že označila nesprávnou osobu. (sic!)

Pochopení praktik Policie ČR IV.

V době, kdy byl Lukáš Nečesaný pravomocně odsouzen a ve výkonu trestu, začala mít poškozená paní B. obavy o svůj život. Bylo to shodou okolností v době, kdy se objevují první zásadní dysfunkce, celé trestního řízení.
Policie ČR poskytla paní B. ochranu, kdy jejím výkonem nebyl pověřen nikdo jiný než vyšetřovatel případu Jušta.
Kdo je vyšetřovatel Milan Jušta viz ZDE

Vyšetřovatel Milan Jušta

Závěr – Edukace patří mezí základní činnosti Spolku Šalamoun

Věříme, že tento malý a dílčí segment průběhu trestního řízení může být pro řadu z Vás šokem, varováním, čeho všeho je v demokratickém právním státě Policie ČR vůbec schopná a zejména edukací, pokud se dostanete do spárů mlýnice české justice.
Některé postupy Policie ČR by právě z tohoto důvody neměly být zapomenuty.Napsat komentář