Francie je na nohou, na Slovensku řádí „vichřice“, a co v České republice? Zima a smrádeček …

Až 500.000 lidí se ve Francii účastnilo víkendových protestů proti policejní brutalitě při zákroku vůči Michaelu Zenclerovi, který se provinil tím, že neměl roušku. Policisté skončili ve vazbě.

Podobný zákrok, který nese dokonce natolik identické prvky, že jsem Vám je níže ve videu přiblížil, se odehrál v roce 2017 na Václavském náměstí v Praze, kde se pan M. K. provinil tím, že zastavil na zákazu zastavení, protože nemohl najít svou těhotnou manželku.

Původní zdroj: https://1url.cz/7zXbv
Původní zdroj: https://1url.cz/mzXbX

Provedu malé srovnání

Francie: po týdnu vyšetřování (sic!) jsou policisté ve vazbě, obžalováni a postaveni mimo službu.
Prezident Francie Emmanuel Macron postup policie označil za „ostudu Francie“, ministr vnitra Gérald Darmanin uvedl, že „policisté pošpinili republikánskou uniformu“ a pařížská starostka Anne Hidalgová uvedla, že je „hluboce šokována“.
Prezident Francie Emmanuel Macron si předvolal ministra vnitra a spravedlnosti.

Macron

Česká republika: postup příslušníků Městské policie hl. m. Prahy přezkoumaly po několika měsíčních prodlevách kontrolní orgány MP a dalších. Zákrok byl vyhodnocen jako oprávněný, přiměřený a adekvátní situaci přestupku, a to porušení zákazu zastavení za účelem hledání těhotné manželky. Nikdo nebyl šokován, nikdo nebyl pobouřen ani pohoršen, nikdo si nikoho nepředvolal, prezident Zeman nemá o zákroku pravděpodobně sebemenší tušení a vlastně je vše v pořádku.

Liberté, égalité, fraternité

Francouzská občanská společnost má obrovskou tradici a hesla Velké francouzské revoluce jistě nejsou prázdné pojmy a proto je Francie na nohou.

V České republice, až na pár výjimek, občanská společnost nefunguje, nejsme na nohou a snaha ukázat, že i ten sebevětší „zločinec“ má právo na spravedlivý proces není populární činnost. Většinou se jedná o neuvěřitelný boj, zejména když se prokáže, že onen odsouzený zločinec skutek nespáchal, nebo jej spáchal někdo zcela jiný.

Žijeme v zemi, jako poslední v Evropě, kde i dnes v 21. století jsou lidé odsuzováni k dlouhodobým trestům odnětí svobody na základě pachový stop, jejichž věrohodnost byla zpochybněna odbornou veřejností doslova celého světa, a to za vědomí ministryně spravedlnosti, poslanců, senátorů, předsedy vlády a dalších. Nikdo není pohoršen, nikdo není pobouřen a nikoho to nezajímá.

Žijeme v zemi, jako poslední v Evropě, kde o obnově skončeného trestního řízení rozhoduje soudce, který vynesl rozsudek v I. stupni. Stejně jako v zemi, kde o námitce podjatosti rozhoduje ten, jehož se námitka podjatosti týká. Nikdo není pohoršen, nikdo není pobouřen a nikoho to nezajímá.

Žijeme v zemi, ve které dle jednomyslného rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ve Štrasburku (case Tempel vs Czech Republic) dochází k dysfunkci justičního systému a jsou porušena práva na spravedlivý proces dle čl. 6 Úmluvy. Nikdo není pohoršen, nikdo není pobouřen a nikoho to nezajímá, a pro jistotu se o tom raději nepíše, protože to je již ostuda mezinárodní.

Žijeme v zemi, kde dysfunkční justice dokáže pravomocně odsoudit zcela hluchého Martina Van Fabiána, i přes odborné stanovisko autority, že se nemohl plnohodnotně účastnit svého procesu, protože neslyší. Opět to nikoho nezajímá, nikdo není pohoršen ani pobouřen.

Samozřejmě ve výčtu případů za 26 let činnosti Spolku Šalamoun mohu pokračovat doslova kilometry. Pečlivě upozorňujeme ministry, zákonodárce, senátory o konkretních jednotlivých kauzách občanů České republiky, kteří se dostali do soukolí české justice a doslova v řadě případů, je zcela neprávem naprosto semlela a zničila jim život. Chápeme, že desítky a stovky takto zničených lidských osudů není silná voličská základna, ale slib poslance zní, že bude vykonávat svůj mandát v zájmu všeho lidu, nikoliv jen těch ekonomicky a společensky silnějších.

Žijeme v zemi, kde je spravedlnost tou nejdražší komoditou a běžných občan nemá sebemenší šanci na ní dosáhnout.

Žijeme v zemi, kde za plného vědomí ministryně spravedlnosti Marie Benešové a za plného vědomí předsedy Nejvyššího soudu JUDr. Petra Angyalossyho (Spolek je oba pravidelně informuje) komunistická soudkyně Gilová, která rozhoduje o obnově řízení v trestní věci Petra Kramného, nechala napadené znalecké posudky doc. Vorla a kol. přezkoumat totožným doc. Vorlem a kol. I přes skutečnost, že jí takový postup nález Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 2445/08.zcela zapovídá. To již není o dysfunkční justici, ale naprostém výsměchu spravedlnosti a hledání objektivní pravdy.

Je velkou škodou, že Petr Kramný údajnou vraždu elektrickým proudem, která se nikdy nestala, nespáchal ve Francii. Jsem si skoro jist, že pokud bychom francouzským občanům předložili fakta viz: https://1url.cz/BzXXf vyvolá to takovou bouři nevole nad dysfunkční justicí, že Elysejský palác bude přinejmenším v plamenech.

Na základě slovenské „vichřice“ jsme stále v naději a optimisté, že i v České republice dojde k zásadním změnám. Nelze nepřipomenout ex ministra zdravotnictví Davida Ratha, kterého Spolek informoval, jako tehdejšího ministra, o naprosto tristní zdravotní péči u odsouzených. Neobtěžoval se ani elementárně odpovědět. Poté, co na vlastní kůži poznal soukolí české justice, změnil rétoriku a hovořil o moderní tortůře.


Ještě přiléhavější případ je ex premiér Petr Nečas, kterého samozřejmě Spolek Šalamoun také informoval o „zvěrstvech české justice“, samozřejmě totožně jako Vy dnes opojení mocí, se neobtěžoval cokoliv řešit. Poté co na vlastní kůži poznal soukolí české justice, změnil rétoriku a dnes konstatuje „v české justici je možné cokoliv“.

Věříme, že slovenská „vichřice“ dorazí i do České republiky, kdy dysfunkční česká justice pořádný tajfun potřebuje. Pokud se budoucí český tajfun některého z Vás mocných dotkne a skončíte ve vazbě, nastane myslím správný čas na vyrovnaný a férový rozhovor na téma: „Každý občan má právo na spravedlivý proces“.

Václav Peričevič
II. místopředseda Spolku Šalamoun

Napsat komentář