SEMINÁŘ: SPRAVEDLNOST A VYMAHATELNOST PRÁVA – ŽIJEME V PRÁVNÍM STÁTĚ?

PRAHA – 7. září 2020 proběhl v Poslanecké sněmovně seminář na téma „Spravedlnost a vymahatelnost práva“ s podtitulem, který se ptá „Žijeme v právním státě?“ za mimořádného zájmu veřejnosti

Řečníci se zaměřovali na stav české justice a práva, a na konkrétní soudní případy. Hovořilo se o práci soudců, státních zástupců, soudních znalců, policie a zákonodárců. Seminář se věnoval oblastem činnosti různých státních institucí, ale také oblastem fotovoltaických elektráren, správě vody, organizovaným zločinným skupinám takzvaným „šmejdům“ a dalším.

Opakovaně řečníci upozorňovali na fakt, že Česká republika zůstává v Evropě jednou z posledních zemí, které mají v oblasti soudnictví ustanovené pravidlo, že o obnovení procesu rozhoduje odsuzující soudce, což v praxi znamená, že ten soudce, který případ soudí, může jako jediný rozhodnou o tom, zda se případ pod tlakem nových důkazů a skutečností opět otevře a přezkoumá nebo nikoliv.

Všechny příspěvky dostupné on-line: 

Redakce čeká na doručení příspěvků ze strany pořadatele semináře.

Prezident Miloš Zeman zaslal zdravici na téma: „(Připravujeme)“

Poslanec Tomio Okamura, místopředseda Poslanecké sněmovny: „Nevymahatelná a nedosažitelná spravedlnost v ČR“

Poslanec Jiří Kobza, promluvil na téma: „Otázka spravedlnosti a přístupu k ní“

Ing. Alena Vitásková promluvila na téma: „Trestní stíhání na objednávku“

Radomír Prus podnikatel a průmyslník: „Zneužívání trestních řízení vůči podnikatelům“

Bořek Riess, podnikatel, spolumajitel patentu na solární aplikace: Podnikatelé poškozeni justicí – „Nelegální právní prostředí v České republice“

Olga Brůčková předsedkyně spolku Rodiny obětí české justice z. s.: Rodiny obětí české justice – „Dopad nevymahatelnosti práva na rodiny občanů poškozených justicí“

Václav Peričevič, II. místopředseda spolku Šalamoun, z.s.: „Znalecké posudky, jako důkaz v trestním řízení s možným podtitulem „nesoudí soudci, ale znalci“

JUDr. PhDr. Miroslav Špadrna, Ph.D. I. místopředseda spolku Šalamoun: Česká republika jako (ne)právní stát – „Odškodnění osob v trestním řízení“

RNDr. Jiří Svoboda, CsC., DSc. aktivista zabývající se protiústavností a nezákonností nastavení podpory obnovitelných zdrojů energie: „Fotovoltaický tunel jako důsledek selhání fungování základů právního státu, nikdo zodpovědný to nechce vidět. Občané to zaplatí.“

Ing. Ivan Noveský předseda Institutu pro energetiku z. s.: „Selhání státu u fotovoltaických elektráren“

Ing. Radek Novotný, předseda nadačního fondu PRAVDA O VODĚ: Stát, voda a přírodní bohatství: „Voda je pro stát tím, čím je krev pro člověka. Svobodný stát má  v rukou vodu a vše zásadní, co s vodou souvisí“ (celé vystoupení video)

Zbyněk Prousek, soukromý detektiv a předseda Spolku věřitelů a přátel práva z.s.: Občané poškození podvody tzv. „šmejdů“: „Šmejdí byznys je státem tolerovaný organizovaný zločin“

Pavel Štěpán, zakládající člen a člen výkonné rady Odborové aliance IZS: Nezákonné praktiky Policie ČR a GIBS: „Účelová likvidace nepohodlných příslušníků bezpečnostních sborů“

JUDr. Ladislav Kovařík, Sdružení válečných veteránů ČR – člen světové federace válečných veteránů, Vojáci z povolání ČR z.s.: „Poškozování práv válečných veteránů a bývalých příslušníků ozbrojených sborů – zvůle státu a české justice“

Doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D. právník, vysokoškolský pedagog, Masarykova univerzita Brno: „Odpovědnost za nezákonné trestní stíhání“

Mgr. Radek Suchý, advokát, odborný garant hnutí Trikolóra pro oblast Právo a spravedlnost: „Podmínky vykonatelnosti práva a stav české justice nejen z pohledu advokáta“

JUDr. Richard Novák advokát: Právní sekce Téma: „Význam vymahatelnosti práva pro občany“

JUDr. Alfréd Šrámek advokát a řídící partner Advokátní kanceláře PONCZA – ŠRÁMEK: „Efektivita trestních, civilních a daňových řízení a její dopady na podnikatelský sektor“

JUDr. Oldřich Hein státní zástupce v.v.: „Kvalita normotvorby“

PhDr. Josef Skála, CSc. historik, publicista a veřejný aktivista: „Paragrafy i rozhodnutí v cizím zájmu proti tomu českému.“

Napsat komentář