Spolek Šalamoun doplnil svůj podnět ze dne 24. 9. 2020 k zahájení kárného řízení s předsedkyní senátu Krajského soudu v Ostravě, JUDr. Renatou Gilovou v kauze „Kramný“

Meritem doplnění podnětu je nález Ústavní soudu České republiky sp. zn. II. ÚS 2445/08.

V podnětu se konstatuje:

a) Spolek Šalamoun má za to, že tímto Úkonem JUDr. Gilové bylo v trestní věci vedené Krajským soudem Ostrava pod sp. zn. 50 T 5/2015 porušeno právo obviněného na spravedlivý proces.

b) JUDr. Gilová v dané věci postupuje v rozporu s výše citovanými závěry Ústavního soudu, neboť požádala znalecký ústav o zhodnocení správnosti důkazů v obnově navržených obviněným.

c) Tímto postupem došlo k popření smyslu probatorní fáze řízení o povolení obnovy, v níž má být pouze zhodnoceno, zda nově předložené skutečnosti mohou odůvodňovat změnu již vydaného rozhodnutí, či nikoliv.

d) JUDr. Gilová si této skutečnosti musela být vědoma, neboť je jakožto soudkyně dle § 82 odst. 2 zákona č. 6/2002 Sb. povinna soustavným vzděláváním prohlubovat své odborné právní a další znalosti, potřebné pro výkon funkce soudce. Mezi tyto znalosti nepochybně lze zařadit také znalost nálezů Ústavního soudu k projednávané problematice, kdy citovaný nález byl publikován před více než 10 lety, tedy před dostatečně dlouhou dobou pro seznámení se s jeho obsahem.

e) Podle našeho názoru předsedkyně senátu Krajského soudu v Ostravě JUDr. Renáta Gilová tímto svým svým chováním zjevně narušuje důstojnost své funkce a ohrožuje důvěru v nezávislé, nestranné a spravedlivé rozhodování soudů, tedy povinnosti soudce vyjmenované v § 80 téhož zákona.
—————————————————————————–Napadáme postup komunistické soudkyně JUDr. Renaty Gilové, která nejen v rozporu s nálezem Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 2445/08., ale především v hrubém rozporu se zásadou hledání objektivní pravdy, nechala napadený znalecký posudek doc. MUDr. Františka Vorla, přezkoumat důvodně podezřelým totožným doc. MUDr. Františkem Vorlem (sic!!!)

Spolek Šalamoun připravuje velmi intenzivně sdělení všem předsedům Vrchních soudů, Krajských soudů, Okresních soudů a Obvodních soudů v souvislosti s výkonem „znalecké činnosti“ údajného „znaleckého ústavu“ Nemocnice České Budějovice a.s., kdy v některých výkonech, tohoto znaleckého ústavu, lze z našeho pohledu, jednoznačně spatřovat naplnění skutkové podstaty trestného činu podvodu, dle ustanovení § 209 trestního zákoníku.
————————————————————————–
V rámci dosažení spravedlnosti vznikl projekt

Časová osa událostí případu Petra Kramného (klik)

kde máte unikátní možnost seznámit se s průběhem této trestní věci v originálních dokumentech, a sami si můžete učinit nezávislý názor na celou trestní věc.

1 Comment

  1. MUDr. Karel Krobath napsal:

    Do dnešního dne nikdo neví a díky zničeným záložním vzorkům Dvořáčkem, ani nikdy nikdo vědět nebude, na co zemřely manželka a dcera Petra Kramného. Když se neví příčina smrti, jak to úmrtí může být kvalifikované jako trestný čin. Nejsem právník, ale jak mohl být Petr Kramný souzený za vraždu, která neexistuje!!!!!
    Kdyby slovenská vichřice už dnes vymetla ten justiční chlív, tak bude mít několikaleté zpoždění. Co se dá však očekávat když na hradě vládne ostuda národa, parlament řídí estébák spolu s komunistickou bandou, ve sněmovně sedí policajtská mnlátička z r. 89, na každém třetím významnějším postu je komunista a estébák/(viz Dvořáček, řed.policie Ostrava Kužel, dříve prokurátorka JUDr Dzialová a nyní soudkyně-Gilová, Čapka a jiní)

Napsat komentář